ISBN Nr. 978 908 2578 522

Paperback - 224 blz.

20,5 x 14,5 cm

1ste druk juli 2017


© 2017 - Ludo Vanreyten

© 2017 - uitgeverij Varop

INHOUD

"De Dood van Adrean Barnes" Het echtpaar Grey, eigenaar van Hotel Metropole in het Engelse kustplaatsje Braxford-at-sea, voelt zich enorm vereerd door het onverwachte verblijf van Mr. Barnes,  beheerder van Barnes Expo, een toonaangevend bedrijf in de we- reld van de kunsthandel. Maggy, de receptioniste van het hotel, wordt hopeloos verliefd en  stort zich hals over kop in een relatie met de rijke Mr. Barnes. Er wordt eerst argwanend gereageerd, maar Maggy is er van overtuigd dat de man geen fuifnummer of rokkenjager is, zoals hij doorgaans in vele roddelblaadjes wordt voorgesteld. Wanneer er op zijn hotelkamer een moord plaatsvind, én hij plots spoorloos verdwijnt, valt alle verdenking uiteraard op hem. Alleen Maggy blijft in zijn onschuld geloven. Inspecteur Garcie Cunningham, die samen met Rachel Bannings en Miss Wallace van een week vakantie in het hotel wil genieten,  voelt zich geroe- pen om de zaak nader te onderzoeken.  Wanneer Mr. Barnes, na een heel gezoek en gespeculeer, terug op het toneel verschijnt, geeft dit een onverwachte wending aan het hele verhaal dat je in spanning meesleurt tot op de laatste pagina's.


WAT VOORAF GING

Het idee voor dit verhaal ontstond door het feit dat Miss Wallace, één van de hoofdpersonages in beide voorgaande boeken, er tel-kens op wees dat het haar hartewens was om nog een keer terug

Hierboven: promotie-affiche 2017

Hieronder enkele foto's die je een beeld geven van het verhaal ...

te keren naar Braxford-at-sea waar zij als tiener haar zomervakanties door-bracht. De enige tastbare herinnering die ze nog aan Braxford had, was het schilderij 'Seaside' van William Collins, een erfstuk van haar vader. Bovendien vonden vele lezers het als vanzelfspre- kend dat dezelfde personages terug zouden keren in een volgend boek. Door het verblijf van Miss Wallace in Braxford te combineren met een kunstwerk van William Colllins, ontstond in grote lijnen het verhaal van dit boek. Tegelijk zit er een mooi vervolg in, maar staan de drie verhalen toch los van mekaar.


                                                          Ludo Vanreyten

De Dood van Adrean Barnes 2017

2020 - copyright uitgeverij Varop

Oudekerkstraat 27 - 3640 Kinrooi - tel. 0032 89 70 16 45

2020 - copyright

Ludo Vanreyten

"Niet de schrijver, maar de lezer moet fantasie hebben"   Harry Mulisch